Từ Điển | Follow 1TuDien.com on Twitter1TuDien.com on Facebook|
English - Tiếng Việt

Tiếng Việt - English

Từ Điển Tiếng Việt

English Dictionary

Français - Tiếng Việt

Tiếng Việt - Français

中文 - Nôm - Tiếng Việt

Tiếng Việt - 中文 (Beta)

日本語 - English (Beta)

1TuDien
BOOKMARKLET CHO SAFARI
Với một cái link được gắn lên lên thanh công cụ Bookmarks (Bookmarks Bar), bạn chỉ bấm vào Bookmark "Từ Điển" là có thể sử dụng. Có 2 cách sử dụng Bookmark này:


  • 1. Chọn từ hay đoạn văn và bấm Bookmark "Từ Điển" -> Kết quả giải nghĩa sẽ được hiển thị ngay tức khắc trên trang web hiện tại.
  • 2. Không chọn từ hay đoạn văn và bấm vào Bookmark "Từ Điển" -> Website 1TuDien.com sẽ được mở ra.


Ngoài ra sau khi bạn đã bấm vào Bookmarklet "Từ Điển" (theo cách 1), nếu trình duyệt Web chưa đóng lại thì tại trang web hiện tại bạn có thể Double Click (nhấp đúp) hoặc chọn và nhấn tổ hợp phím Ctrl Z để tra vào bất cứ từ nào để tra từ (mà không cần phải bấm Bookmark "Từ Điển" một lần nữa).Cài đặt
Rất đơn giản, Kéo link Từ Điển thả lên thanh Bookmarks (Bookmarks bars) để thêm vào.