Từ Điển | Follow 1TuDien.com on Twitter1TuDien.com on Facebook|
English - Tiếng Việt

Tiếng Việt - English

Từ Điển Tiếng Việt

English Dictionary

Français - Tiếng Việt

Tiếng Việt - Français

中文 - Nôm - Tiếng Việt

Tiếng Việt - 中文 (Beta)

日本語 - English (Beta)

1TuDien
Các tiện ích dành cho trình duyệt Google Chrome giúp bạn dó thể tra từ, dịch thuật và sử dụng 1TuDien.com một cách thuận tiện và nhanh chóng. Có 2 tiện ích của 1TuDien.com dành cho Chrome, bao gồm: Extension (Tra từ bằng 7 phím tắt khác nhau) và Bookmarklet (Link xuất hiện ở thanh công cụ Favourite).EXTENSION CHO GOOGLE CHROME
Có 6 cách tra từ, dịch văn bản với 1TuDien. 6 phím tắt này có thể chọn trong Options.

1. Chọn văn bản, Giữ phím Shift và Click chuột phải lên văn bản đã chọn.
2. Chọn văn bản, Giữ phím Shift và Click chuột phải lên văn bản đã chọn.
3. Chọn văn bản, bấm phím Ctrl để tra, dịch.
4. Chọn văn bản, bấm phím Shift để tra, dịch.
5. Chọn văn bản, bấm Ctrl Z để tra, dịch.
6. Nhấp đúp (double click) lên từ cần tra từ điển.

Lưu ý:
Cần phải refresh (reload) lại trang web sau khi cài đặt, bật, tắt hay thay đổi tùy chọn của 1TuDien Extension.

Cài đặt:
Bám vào đây, bấm nút Cài đặt để cài. Sau khi cài xong Refresh lại các trang Web hoặc khởi động lại trình duyệt để có hiệu lực.


BOOKMARKLET CHO GOOGLE CHROME
Với một cái link được gắn lên lên thanh công cụ Bookmarks (Bookmarks Bar), bạn chỉ bấm vào Bookmark "Từ Điển" là có thể sử dụng. Có 2 cách sử dụng Bookmark này:  • 1. Chọn từ hay đoạn văn và bấm Bookmark "Từ Điển" -> Kết quả giải nghĩa sẽ được hiển thị ngay tức khắc trên trang web hiện tại.
  • 2. Không chọn từ hay đoạn văn và bấm vào Bookmark "Từ Điển" -> Website 1TuDien.com sẽ được mở ra.


Ngoài ra sau khi bạn đã bấm vào Bookmarklet "Từ Điển" (theo cách 1), nếu trình duyệt Web chưa đóng lại thì tại trang web hiện tại bạn có thể Double Click (nhấp đúp) hoặc chọn và nhấn tổ hợp phím Ctrl Z để tra vào bất cứ từ nào để tra từ (mà không cần phải bấm Bookmark "Từ Điển" một lần nữa).

Cài đặt
  • - Bật thanh "Bookmarks Bar" nếu chưa hiện ra (bấm vào nút Customize and Control Google Chrome và chọn "Always show Bookmarks Bar").
    - Rất đơn giản, Kéo link Từ Điển thả lên thanh Bookmarks (Bookmarks bars) để thêm vào.